Aya stödjer dig genom livets utmaningar!

Aya Personalkooperativ

Aya vänder sig till personer med psykiskt funktionshinder som är 18 år och äldre, som behöver stöd i sin vardag. Aya är en liten aktör på marknaden och vi har avtal med Umeå kommun vilket gör att du på ett enkelt och smidigt sätt kan ansöka om stöd från oss. Prata med din biståndshandläggare eller hör av dig till oss på Aya så hjälper vi dig i ansökningsprocessen.

 

Vår arbetsgrupp är begränsad vilket främjar hög personalkontinuitet för dig som brukare. Stödet anpassar vi tillsammans utifrån ditt biståndsbeslut, individuella önskemål och behov. Ayas hjärta finns i den samlingslokal som vi tillhandahåller på Sandbacka. Där erbjuds ett komplement till det individuella stödet i den egna bostaden genom socialt umgänge tillsammans med andra.

Kontakta oss

Personal och kompetens

Ayas verksamhet har under året utökats vilket vi är både glada och stolta över. Detta gör att vårt arbetslag nu består av medarbetare med yrkestitlar så som Socionom, Sociolog, Undersköterska, Pedagog samt Läkar- och Psykologstudent. Tillsammans utbyter vi erfarenheter och blir till ett starkt team!

Vi arbetar fortlöpande med kompetensutveckling för att bli ännu bättre. Under senaste året har vi haft utbildning i Första hjälpen, sårvård och hjärtstartare.

 

6 av våra medarbetare har under 2021 gått MHFA via Karolinska institutet. MHFA-utbildning innefattar första hjälpen till psykisk hälsa. En mycket givande utbildning för våra medarbetare som dagligen möter individer med skiftande utmaningar i livet.

Under hösten 2022 har personalen i samarbete med Resource Center i Umeå utbildats i möte med individer som kämpar med svår oro, ångest och panikattacker.

 

Vi tar även in utomstående aktörer för handledning när behov uppstår.

En stor del av vår personalgrupp har arbetat mer än 15 år på Aya. I övrigt är vår personalkontinuitet hög vilket vi ser som en indikation på ett trivsamt arbetsklimat samt god sammanhållning.

Vi erbjuder vår personal friskvårdsbidrag som en förebyggande åtgärd för att minimera sjukfrånvaro.

Kontakta oss

Kvalitetsarbete

Verksamhetens kvalitetsarbete genomsyras av en god dialog och individuell planering i samråd men den enskilde. Individuellt utformade genomförandeplaner utifrån biståndsbeslut upprättas med kontinuerliga uppföljningar. Tillsammans för vi en dialog om vad som fungerar bra och mindre bra. Vårt mål är ett ständigt pågående förbättringsarbete i dialog med dig som mottagare av stöd. Dina behov och önskemål står i centrum vid planering och utförandet av insatser.

 

Vi uppmanar våra brukare att hålla en öppen dialog med Aya. Vid frågor och synpunkter står både din boendestödjare och verksamhetschef tillhands för att hjälpa till. Varje höst önskar vi även att alla med insatser kopplade till Aya besvarar vår enkät. Svaren har från tidigare år varit till stor hjälp i vårt förbättringsarbete.

Kontakta oss