Personalkooperativet Aya

Aya vänder sig till personer med psykiskt funktionshinder som är 18 år eller äldre, som behöver stöd i sin vardag

Aya Personalkooperativ

Aya vänder sig till personer med psykiskt funktionshinder som är 18 år eller äldre, som behöver stöd i sin vardag. Aya har bedrivit verksamhet i Umeå sedan 2001. 

Vår grundsyn bygger på respekt för varje individs egna värderingar. Vi erbjuder råd och stöd utifrån individens egna resurser. Genom regelbundna gemensamma planeringar och uppföljningar får brukarna och personalen en tydlig struktur i arbetet och kan då lättare se framsteg och även sådant som kan göras bättre.

Egen tid erbjuds alla där man tillsammans med en boendehandledare kan få stöd i olika former och även hjälp att bryta isolering och strukturera upp vardagen. När man är tillsammans och hjälps åt, ges många spontana tillfällen att bolla funderingar och tankar kring det som händer i tillvaron. Vi är en liten personalgrupp som strävar efter kontinuitet och få inblandade kontakter för brukaren.

Kontakta oss

Personal och kompetens

Vi är sju personer som arbetar på Aya och vi är utbildade till socionomer, pedagoger och arbetsterapeuter.

Vi har personal med stor erfarenhet inom verksamhetsområdet och arbetar fortlöpande med att höja kompetensen. Under 2015/2016 gick hela personalgruppen en 7-dagars utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt. 

En stor del av personalen har funnits på Aya sedan 2007

Vi erbjuder friskvård till vår personal.

Kontakta oss

Kvalitetsarbete

Verksamheten genomsyras av dialog och individuell planering. Individuella genomförandeplaner upprättas med kontinuerliga uppföljningar. Vi eftersträvar att ha så liten personalomsättning som möjligt.


Se Ayas kvalitetsdeklaration här.

Kontakta oss